Toa drachtig

Toa is blij… en drachtig. We verwachten de pup rond 23 juni.

Toa is happy…. and pregnant. We expect the puppy to be born around June 23rd.

    Geen reactie mogelijk.