Toa nog 17 dagen / Toa 17 days to go

Foto’s van zondag 5 juni, Toa moet nog zo’n 17 dagen.

Photos d.d. Sunday June 5th, still 17 days to go.

    Geen reactie mogelijk.